دی 1393

شهرداری‌های استان خوزستان نیز باید در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ورود بیشتری داشته باشند.

خبیر در شورای ساماندهی کودکان خیابانی: شهرداری‌های استان خوزستان نیز باید در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ورود بیشتری داشته باشند. معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در ... ادامه مطلب

    خانهمیز خدمت137شهرسازی