شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • ملاقات عمومی

  ملاقات عمومی

  ملاقات عمومی شهروندان با شهردار

 • آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- مرحله دوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- مرحله دوم

  آگهی مزایده نوبت سوم – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی 29273- 15 مورخه 98/09/05 درج در روزنامه چشم انداز مورخه 98/09/06 در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از پارک قائم جهت احداث شهربازی اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند. حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان

 • آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

  آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 مورخه 98/01/24 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی نسبت به « واگذاری اجازه بهره برداری قسمتی از پارک قائم بهبهان جهت استقرار شهربازی » اقدام نماید ، لذا کلیه اشخاص حقیقی میتوانند بر اساس شرایط قید شده در ذیل اقدام نمایند.

 • بازدیدمدیر کل امور شهری خوزستان

  بازدیدمدیر کل امور شهری خوزستان

  بازدید سر زده دکتر صدیقی