شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • معرفی کتاب اصول و مبانی پرورش و تولید تجاری گل نرگس

  معرفی کتاب اصول و مبانی پرورش و تولید تجاری گل نرگس

  این کتاب توسط مهندس قاسم پور کارشنا س ارشد گیاهان زینتی و کارشناس ارشد فضای سبز شهرداری بهبهان ترجمه و تالیف شده است ،این کتاب حاصل تلفیقی از ترجمه معتبر ترین کتابهای تالیف شده به زبان انگلیسی در خصوص گل نرگس و بیش از بیست سال تجربه و تحقیق در خصوص گیاهان زینتی و گل نرگس توسط نگارنده می باشد

 • آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله دوم

  آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله دوم

  شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نسبت به جذب پیمانکار جهت پروژه بهسازی و ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری آسفالت درسطح شهربهبهان با ماشین آلات مرتبط از ردیف اعتبارات جاری از طرح زیر سازی ، جدول گذاری وآسفالت معابر،اقدام نماید.لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه 5 در رشته راه و باند و دارای تأییدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی می توانند به شرح ذیل جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند.

 • آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

  آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

  شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور دارای صلاحیتو همچنین دارای تجربیات مفید و مرتبط جهت "تدوین برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان و تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری با تاکید بر گردشگری شهری"اقدام نماید. شناسایی مشاور براساس روش (QBS) و به شرح مندرج در اسناد فراخوان صورت می پذیرد. محل انجام پروژه در شهر بهبهان و طول مدت ارائه خدمات 8 ماه می باشد.

 • آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم

  آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم