شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • آسفالت

  آسفالت

  نهضت آسفالت ادامه دارد

 • جشنواره پژوهشی

  جشنواره پژوهشی

  یازدهمین جشن.اره پژوهش ونوآوری در مدیریت شهری (جایزه تهران) و ششمین جشنواره پژوهش وآموزش در مدیریت شهری و روستایی (جایزه سازمان شهرداری ها ودهیاری های وزارت کشور)

 • ملاقات عمومی

  ملاقات عمومی

  ملاقات عمومی شهروندان با شهردار

 • آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- مرحله دوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- مرحله دوم

  آگهی مزایده نوبت سوم – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی 29273- 15 مورخه 98/09/05 درج در روزنامه چشم انداز مورخه 98/09/06 در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از پارک قائم جهت احداث شهربازی اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند. حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان