شهردار بهبهان

مهندس ورزشی
 • تبلیغات محیطی بر بدنه اتوبوس شهری

 • سد شهداء - پارک ساحلی کریا

 • احیاء و اصلاح فضای سبز

 • بوستان ِ مسکن مهر

 • نقاشی دیواری

 • دروازه قرآن بهبهان

 • نرگس بهبهان


 • اطلاعیه عمومی

  اطلاعیه عمومی

  اطلاعیه عمومی با توجه به انتشار آگهی مزایده شماره 40688 – 15 مورخه 14/12/96 ، درج در روزنامه رسالت مورخه 14/12/96 در خصوص فروش سهام شهرداری در فاز های اول و دوم خیابان آیت اله وحید بهبهانی ، بدینوسیله به استحضار می رساند : به استناد نامه شماره 283678/39/29 مورخه 20/12/96 سازمان بازرسی کل استان خوزستان ، فعلاً مزایده فروش سهام شهرداری لغو می گردد .

 • آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله دوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله دوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله دوم

 • آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله دوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله دوم

  آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله دوم

 • آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله دوم

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله دوم

  آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی 38253-15 مورخه 96/11/25درج در روزنامه نسیم 96/11/28در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی اقدام نمایید.

در حال تکمیل
در حال تکمیل
در حال تکمیل