آگهی مناقصه نوبت اول_مرحله دوم موضوع:جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی شهرداری بهبهان

آگهی مناقصه نوبت اول_مرحله دوم
شهرداری بهبهان پیرواگهی شماره32510_15مورخه95/10/27درج درروزنامه اطلاعات مورخه95/10/28درنظرداردنسبت به جذب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی شهرداری اقدام نماید.لذاکلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند براساس شرایط قیدشده دراگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی