آگهی مناقصه نوبت اول- مرحله دوم


 


 


 

آگهی مناقصه نوبت اول   مرحله دوم

شهرداری
بهبهان پیرو آگهی
24888– 15 مورخه 30/07/99 درج در روزنامه سایه مورخه 03/08/99 در نظر دارد نسبت به
جذب پیمانکار
پروژه های عمرانی به شرح جدول ذیل از
طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس
شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه
سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با
تلفن6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

طول – مساحت

موقعیت مکانی و شرح
مختصر کار

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

فهرست بهاء پایه

حداقل رتبه و رشته

مبلغ تضمین (ریال)

پایان مدت قرارداد و
تحویل پروژه

1

تعریض خیابان
شهیدان شریعتی

1100متر طول

حدفاصل میدان محسنی
تا میدان شهیدان شریعتی


 

000/000/000/31


 

99

5 ابنیه

یا

 راه و باند


 

000/000/550/1


 

15 اسفند ماه 99

2

تعریض خیابان
کمربندی راه و ترابری

1800 مترطول

حدفاصل میدان یادمان تا میدان شهیدان غلامی


 

000/000/000/68


 

99


 

5 ابنیه

یا

 راه و باند


 

000/000/550/6


 

15 اسفند ماه 99

3

احداث پل

کمربندی راه و
ترابری

8 دهانه پل

 با دهانه

 5 و 6 متری

حدفاصل میدان
یادمان تا میدان شهیدان غلامی


 

000/000/000/40


 

99

5 ابنیه

یا

راه و باند


 


 

000/000/000/3


 

15 اسفند ماه 99

4

پارک نارنجستان

مساحت 8/1 هکتار

مجاور میدان مادر

( تامین اجتماعی)


 

000/000/000/60


 

99


 

5 ابنیه


 


 

000/000/000/3


 

15 اسفند ماه 99

                                                                                        

                                                                                        علیرضا بهادری

                        شهــردار بهبهان

رونوشت :                                                                                                                                    


        

شورای محترم
اسلامی شهر بهبهان جهت استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر


        

روابط عمومی
جهت اطلاع و درج در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان


        

نماینده
مطبوعات آقای بهبهانی جهت اطلاع و درج در روزنامه سایه مورخه07/08/99  


        

امور مالی                     -امور قراردادها                                                                         اقدام
کننده : امورقراردادها                 


 


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی