آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله اول 


 

شهرداری بهبهان در
نظر دارد از ردیف اعتبارات جاری خود از طریق مناقصه نسبت به خرید پایه های روشنایی
و مبلمان شهری به شرح مشخصات و نقشه های پیوستی اسناد اقدام نماید . لذا کلیه شرکت
ها و فروشندگان واجد شرایط برابر مقررات می توانند به شرح ذیل جهت خرید و
دریافت  فرم شرکت در مناقصه به
امورقراردادها مراجعه نمایند .


1-    

واریز مبلغ 000/000/1
ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه


2-    

مبلغ برآورد اولیه
000/000/000/90 ريال و مبلغ ضمانت نامه شرکت درمناقصه(با اعتبار 3 ماهه)  مبلغ 000/000/500/4  ريال می باشد.


3-    

محل دریافت اسناد و
تحویل پیشنهادات : بهبهان ، خیابان طالقانی ، شهرداری بهبهان ، امورقراردادها.


4-    

مهلت دریافت اسناد از
مورخه05/12/99 لغایت 13/12/99  وآخرین مهلت
تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری دوشنبه مورخه 25/12/99میباشد.


5-    

تاریخ بازگشایی
پاکات : سه شنبه مورخه 26/12/99رأس ساعت 12 در
محل دفتر شهردار.


6-    

هزینه درج آگهی : در
هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد و  شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه
پیشنهادات مختار می باشد .


7-    

 متقاضیان می توانند جهت
کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها
تماس حاصل نمایند.


8-    

سایر اطلاعات و
جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


 


 

                                        علیرضا بهادری

                                         شهــــردار
بهبهان

رونوشت :


        

شورای محترم اسلامی شهر جهت
استحضار  ودرج در پایگاه اطلاع رسانی شورای
اسلامی شهر


        

مهندس صمیمی
عضو کمیسیون معاملات جهت استحضار


        

امور مالی جهت اطلاع  


        

امور قراردادها جهت اطلاع  


        

حراست جهت اطلاع                                                


        

روابط عمومی جهت اطلاع و درج در
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان


        

آقای دایی زاده نماینده مطبوعات
جهت اطلاع ودرج در روزنامه                         مورخه 05/12/99


 


 


 


 


 


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی