آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)نوبت سوم


 


 

                                                                                                                  


 


 

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)نوبت سوم

شهرداری
بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های
مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان
مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط
واگذار نماید
لذا کلیه
پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام
نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

کد طرح

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

حداقل رتبه و رشته

مدت قرارداد

نوع ارزیابی

1

خرید و نصب تجهیزات
هوشمند سازی چراغهای راهنمایی و دوربین ثبت تخلف در تقاطع ها و معابر شهر بهبهان

410 ض 1502002

000/000/516/4

000/800/225


6 ماه

ساده


 


1-     

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ
000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بنام تمرکز
درآمد متفرقه خرانه معین خوزستان تسلیم میگردد.


2-     

شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه
بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین
یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت
نماید.


3-     

هزینه انتشار آگهی ها بر عهده
شهرداری می باشد.


4-     

 محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


5-     

مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
  05/02/1400  لغایت 12/02/1400  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


6-     

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثر تا ساعت12 روز  یکشنبه مورخه 26/02/1400
میباشد


7-     

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 27/02/1400 می باشد.


8-     

 برندگان اول و دوم مناقصه
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.


9-     

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


10-   

متقاضیان
میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور
قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6-
52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.                                                                              
                                                          

                                                                                                                                                         علیـرضا بهـادری

                                                                                                                                                                شهردار بهبهان

  رونوشت :                                                                                                                                      


         

شورای محترم
اسلامی شهر بهبهان جهت استحضار و درج در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر


         

روابط عمومی
جهت اطلاع و تهیه پلاکارد و درج در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان


         

آقای دائی
زاده ، جهت اطلاع و درج در روزنامه تجارت  مورخه 05/02/1400


         

آقای احسانی
فر ، ذیحساب طرح های عمرانی


         

امور
قراردادها
                                                                      


 

اقدام
کننده : امورقراردادها                 


 


 


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی