آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول


آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله اول 


 

شهرداری
بهبهان در نظر دارد درخصوص پروژه
تولید ، حمل و پخش آسفالت بصورت تُن
پخت
از
طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار اقدام نمایدلذا از کلیه شرکتهای واجد
شرایط دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادهای
شهرداری مراجعه نمایند.


1-   

موضوع کار : تولید ، حمل و پخش آسفالت بصورت تُن
پخت   به میزان 000 20 تُن می باشد.
  


2-   

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/000/1
ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری
بهبهان تسلیم می گردد.


3-   

مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه):
000/000/000/45  ريال می باشد.


4-   

شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/250/2
ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3  ماهه) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده
شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در
مناقصه) پرداخت نماید. هزینه انتشار آگهی ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده
مناقصه می باشد.


5-   

محل دریافت و تحویل اسناد : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


6-   

مهلت دریافت اسناد : از 10/03/1400  لغایت 19/03/1400(همه روزه به جز روزهای جمعه و
تعطیلات رسمی)


7-   

 مهلت قبول پیشنهادات و
پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 13 روز  دو شنبه
مورخه 31/03/1400 می باشد.


8-   

تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون
مناقصه : ساعت 11 صبح روز  سه شنبه  مورخه  01/04/1400
می باشد.


9-   

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به
معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است  و متقاضیان
می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222
واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.


 


 

                               علیرضا بهادری             

                               شهـــردار بهبهان

رونوشت :


        

شورای محترم اسلامی شهر بهبهان
به پیوست یک نسخه از آگهی مربوطه جهت استحضار


        

مهندس صمیمی عضو کمیسیون
معاملات جهت استحضار


        

روابط عمومی جهت اطلاع و درج در
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان  و نصب
پلاکارد درسطح شهر


        

آقای                                       جهت اطلاع و درج در روزنامه                                 مورخه  10/03/1400


        

حراست جهت اطلاع              –  امور
مالی جهت اطلاع                         – امور قراردادها جهت اطلاع                                      

                                                                                                                                                                    


 


 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی