آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول 


 

شهرداری بهبهان به
استناد بند 5 صورتجلسه شماره 27 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد از طریق
مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات و
خدمات میدان میوه و تره بار شهرداری بهبهان واقع در مجاور میدان ارجان در
سطح شهر بهبهان اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از
اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به
امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.


1-    

اسناد مزایده در
مقابل پرداخت مبلغ 000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000
بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد.


2-    

مبلغ قیمت پایه
اجاره بهاء ماهیانه: 000/000/95 ريال می باشد.


3-    

شرکت کنندگان می
بایست مبلغ 000/000/114 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی
(ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه
باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد
بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.


4-    

مدت قرارداد : یک
سال شمسی (معادل 12 ماه شمسی) می باشد.


5-    

موضوع کار: واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی،
ساختمان و تأسیسات و خدمات میدان میوه و تره بار
شهر بهبهان


6-    

هزینه انتشار آگهی
ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده
مزایده می باشد.


7-    

شهرداری در رد یا
قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد


8-    

 محل دریافت و تحویل اسناد
: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


9-    

مهلت دریافت اسناد : از مورخه  24/10/99 لغایت  04/11/99  (همه روزه به جز
روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


10-

 مهلت
قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 14/11/99 می
باشد.


11-

 تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده
: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 15/11/99 می باشد.


12-

 برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد
قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.


13-

 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد
مزایده درج گردیده و متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر با
تلفن 6- 52726174-061 تماس حاصل نمایند.

                                             علیرضا بهادری            

                                               شهــردار
بهبهان
 

                               

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی