پارک ها

پارک بوعلی سینا

موقعیت : جاده قدیم اهواز -حد فاصل میدان شهید وتری و میدان شهید ستونه
مساحت : 24827.27 متر مربع 

بوستان دانشجو

موقعیت : ناحیه یک -انتهای بلوار بشیر نذیر – کوی ذوالفقاری

مساحت : 15161.14 متر مربع

پارک شــــاهد

موقعیت : جنب میدان غدیر و گلزارشهداء

مساحت : 65162.15 متر مربع

پارک شهید شریف نیا

موقعیت : میدان هلال احمر – خیابان شهید گرایمی

پارک کوثــــــر

موقعیت : بلوار شهید آباد – حدفاصل میدان هلال احمر و شهداء

پارک پردیـس

موقعیت : ناحیه یک – خیابان شهیدان شریعتی- جنب پمپ بنزین پارس

مساحت :12747.58 متر مربع

پارک ساحلی مارون

موقعیت : ناحیه 2 – کیلومتر 3 جاده ورودی اهواز – جنب روستای خارستان

مساحت : 150000 متر مربع

پارک بعثت

موقعیت : ابتدای جاده ورودی شیراز

مساحت : 30483 متر مربع

پارک آزادگان

موقعیت : ناحیه 2 – انتهای خیابان شهید عدالت

مساحت : 29518.32 متر مربع

پارک حضرت قائم

موقعیت : ناحیه 2 – بلوار یعقوب بهبهانی – جنب سالن ورزشی خانواده

مساحت : 19565.93

    خانهمیز خدمت137شهرسازی