معرفی شهردار بهبهان

معرفی شهردار

رزومه مهندس ایرج شریف پور

  • ۱۰ سال سابقه در معاونت های عمرانی اجرایی و خدمات شهری شهرداری بهبهان
  • مسئول دایره فنی شهرداری بهبهان مسئول امور قراردادهای شهرداری بهبهان
  • کارشناس دفتر فنی استان خوزستان مستقر در فرمانداری بهبهان( ناظر پروژه‌های عمرانی فرمانداری بخشداری تشان بخشداری زیدون بخشداری آقاجری و بعضی از پروژه‌های عمرانی شهرداری بهبهان کارشناس اعطای وام زلزله سال ۱۳۷۰ در فرمانداری بهبهان )
  • کارشناس دایره فنی شهرداری بهبهان کارشناس منتخب شهردار کمیسیون معاملات متوسط ماده ۳ آیین نامه مالی شهرداری)
  • گذراندن دوره تخصصی مدیریت پسماند شهرداری شیراز از طریق وزارت کشور
  • گذراندن دوره تخصصی سکونتگاه های غیر رسمی در شهرداری بندرعباس از طریق وزارت کشور به گذراندن دوره‌های متعدد فنی و اداری از طریق استانداری خوزستان
  • ناظر کشتارگاه سنتی دام شهرداری بهبهان ناظر پیمانکار تنظیف شرکت کارون موج
  • ناظر پیمانکار تنصیف شرکت برج رویا ناظر پیمانکار تنظیف شرکت راهیابان فردا

    خانهمیز خدمت137شهرسازی