محدوده جغرافیایی

موقعيت ، وسعت و حدود جغرافيايي شهرستان بهبهان

شهرستان بهبهان با وسعتي معادل 3195 کيلومترمربع در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد. اين شهرستان از سه بخش تشکيل شده است:

بخش مرکزي: متشکل از شهر بهبهان و حومه و دهستانهاي دودانگه و تشان با وسعت 2086 کيلومترمربع
شهر زيدون به مرکزيت سردشت، مشتمل بر دهستانهاي سردشت، درونک با وسعت 990 کيلومترمربع
شهر آغاجاري با وسعت 119 کيلومترمربع
اين دشت زيبا از طرف شمال وشمال شرقي به استان کهگيلويه (دهدشت و ليکک)، از جنوب به زيدون، از غرب به آغاجاري و شهرستان اميديه (جايزان) و از شرق به شهرستان گچساران محدود مي‏شود.
ويژگيهاي طبيعي:
کوهها: در شمال دشت بهبهان رشته کوه خائيز که بلندترين نقطه آن 1685 متر بر فراز تنگ شيخ و کوه حاتم با ارتفاع بيش از 2100 متر قرار دارد. در جنوب اين دشت پازنان و دريزه کوه با حداکثر ارتفاع 600 متر در غرب آل‏کوه و زرد با ارتفاع حداکثر 785 متر و در شرق کوه رمه‏چر (احمد و محمد) با حداکثر ارتفاع 700 متر واقع شده است.
آب‏ وهوا:
اگر براي خوزستان با توجه به شاخص‏هاي جوي آن سه نوع آب ‏وهواي بياباني، نيمه‏ بياباني (کوهپايه ‏اي) و کوهستاني در نظر بگيريم، بهبهان آب‏ وهواي نيمه‏ بياباني يا کوهپايه‏ اي دارد. حداکثر مطلق دماي بهبهان بيش از 50 درجه در تير و مرداد و حداقل آن تا صفر درجه در آذر و دي مي‏رسد.
رودها: شايد بتوان رمز موجوديت و حيات شهر بهبهان با ديرينه تاريخي ‏اش را در دو شريان طرفين آن يعني مارون و خيرآباد جستجو کرد. 

    خانهمیز خدمت137شهرسازی