تاریخچه بهبهان

پيشينه تاريخی بهبهان

تاريخ بهبهان همواره و همه‏ جا با تاريخ ارگان همراه بوده است و اساساً يکي محسوب مي‏شود. شهر قديمي ‏بهبهان(ارجان) بواسطه اشياء بدست آمده در کشفيات باستان‏ شناسي , حفاری های سال 1361 هجري شمسي تاکنون قديمي ‏ترين دوره تاريخي آن معلوم گرديده است که نشان از هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح دارد. گور مکشوفه کتين هوتران فرزند پادشاه ايلامي‏ که در هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح سلطنت مي‏کرده همراه با جام ارجان و حلقه قدرت، شوکت و عظمت فرهنگي و هنري ارجان را به نمايش مي‏گذارد و با عرضه اطلاعات گرانبهايي ازتاريخ بهبهان را معلوم مي‏دارد که اين شهر قديمي‏ چگونه از نشر فرهنگي بر تارک منطقه مي‏درخشيده است.

وجه تسمیه بهبهان

در وجه تسمیه بهبهان چند نظریه بیان شده که مهم‌ترین آنها، بهو به معنای کوشک و کوشک عبارت است از قصر و عمارت عالی خارج از شهر که در میان باغ و بوستانی قرار گرفته باشد و بهبهون یعنی بهترین کوشک.
بهبهو به فضای باز و جا و مکانی مناسب گفته می‏شود و چون این مکان از نظر جغرافیایی با تعریف دشت همخوانی دارد لذا بهو یعنی دشت و بهبهو‎(بهبهان) یعنی بهترین دشت.
در غرب بهبهان کنونی‎(کوهپایه‏ های زاگرس) جایگاهی وجود دارد که مربوط به بغ بغان یعنی خدای خدایان‎(عهد باستان) است که با گویش محلی بعبعو گفته می‏شود؛ این لفظ در اثر تکرار در طول زمان به بهبهو و سپس بهبهون یا بهبهان بیان شده‌است.

    خانهمیز خدمت137شهرسازی