گالری

ایا میدانید

ایا میدانید کود ورمی کمپوست 100% ارگانیک، سبک، بدون بو و تخم علف‏های هرز می باشد

 

ایا میدانید کود ورمی کمپوست فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می باشد

ایا میدانید کود ورمی کمپوست باعث  افزایش باردهی محصول تا 50 درصد  میشود

ایا میدانید کود ورمی کمپوست قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی می باشد

آیا می دانید کود ورمی کومپوست باعث افزایش سرعت رشد گیاه از 40 تا 70 درصد می باشد

  آیا می دانید کود ورمی کومپوست باعث جلوگیری از زرد شدن برگهای گیاه می شود

آیا می دانید کود ورمی کومپوست  دارای مواد محرکه رشد گیاه نظیر ویتامین‏ها (بویژه ب 12 )است

آیا می دانید کود ورمی کومپوست  سرشار از مواد معدنی مانند آهن، روی، مس و منگنز است

آیا می دانید کود ورمی کومپوست  قابلیت اصلاح خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را داراست

آیا می دانید کود ورمی کومپوست برای ایجاد محیط مناسب برای رشد گیاه و هوادهی بهتر ریشه مناسب است

آیا می دانید کود ورمی کومپوست در مقایسه با سایر کودها دارای بالا بودن عناصر اصلی غذایی  است