آخرین اخبار

مراسم تقدیروتشکر

طی مراسمی در دفتر شهردار بهبهان از عوامل و هنرمندان گروه هنری همرنگ تقدیر و تشکر گردید
0 ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه عمومی اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول- مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 34828-15 مورخه 98/10/17 درج در روزنامه نسیم خوزستان مورخه 98/10/18 در نظر دارد موضوع اجرای…
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول- مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 34828-15 مورخه 98/10/17 درج در روزنامه نسیم خوزستان مورخه 98/10/18 در نظر دارد موضوع اجرای…
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول- مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 34828-15 مورخه 98/10/17 درج در روزنامه نسیم خوزستان مورخه 98/10/18 در نظر دارد موضوع اجرای…
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری…
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ در اخبار وِیژه توسط shahrdari ادامه خبر ›