• شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۱۸
  • در مناقصه
  • توسط admin
  • بازدید: 1441
  • اخرین ویرایش: -/-

مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و عملیات احداث فاز 2 پارک نرگس بهبهانی

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول 

شهرداری بهبهان به استناد موافقتنامه شماره 59923/44 مورخه 28/12/93 معاونت محترم برنامه ریزی استانداری خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و عملیات احداث فاز 2 پارک نرگس بهبهانی شامل: اجرای کفپوش موزائیک و چمن کاری از ردیف اعتبارات عمرانی و طرح شماره 122 ض40904 اقدام نماید. لذا کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت  فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند.

1-    واریز مبلغ 000/300 ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه.

2-    برآورد اولیه جهت اجرای سیستم آبیاری تحت فشار مبلغ 200/610/715 ریال و جهت اجرای کفپوش موزائیک و چمن کاری فاز2پارک نرگس بهبهانی مبلغ 000/000/965 ریال که برآورد اولیه جهت اجرای هر دو مورد جمعاً مبلغ 200/610/680/1 ریال می باشد.

3-    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 510/030/84 ريال.

4-    مدت قرارداد با برنده مناقصه : 3 ماه شمسی.

5-    نوع کار : اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و عملیات احداث فاز 2 پارک نرگس بهبهانی شامل اجرای کفپوش موزائیک و چمن کاری.

6-    میزان کار : اجرای کفپوش موزائیک و چمن کاری به میزان 11500 مترمربع و اجرای سیستم آبیاری به میزان 8000 مترمربع و همچنین تهیه و نصب لوازم مورد نیاز.

7-    محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-    محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-    مهلت دریافت اسناد : از مورخه 16/03/94 لغایت 23/03/94.

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 06/04/94.

11- تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 07/04/94 رأس ساعت 11 ظهر در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت  ارائه گردد.

 

         

 

اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

یک نظر بنویسید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: غیر فعال
وبسایت::
دیدگاه: فیلد اجباری.