• سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۴:۴۱
  • در مناقصه
  • توسط admin
  • بازدید: 2004
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول نسبت به اجرای دیوار محوطه و سوله پارک بانوان

شهرداری بهبهان به استناد موافقتنامه شماره 227625 مورخه 25/08/94 معاونت محترم برنامه ریزی استانداری خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به اجرای دیوار محوطه و سوله پارک بانوان از ردیف اعتبارات عمرانی و طرح شماره 122ض40904 براساس فهرست بهاء ابنیه سال 94 با اعمال ضرایب اقدام نماید. لذا کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه 5 در رشته ابنیه می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند.

1-واریز مبلغ 000/500 ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه.

2- مبلغ برآورد اولیه : 000/000/000/5 ریال.

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 000/000/250ريال.

4- مدت قرارداد با برنده مناقصه : 4 ماه شمسی.

5-نوع کار:اجرای فضای سبز،دیوارکشی،جدول گذاری،تکمیل سوله،لوله کشی وکفپوش پارک بانوان

6-میزان کار : مساحت پارک به میزان تقریبی 10000 مترمربع .

7-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 26/11/94 لغایت 04/12/94.

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 18/12/94.

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 19/12/94 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت ارائه گردد.

اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

یک نظر بنویسید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: غیر فعال
وبسایت::
دیدگاه: فیلد اجباری.