• سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۴۶
  • در مناقصه
  • توسط admin
  • بازدید: 1059
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول تهیه و نصب علائم ترافیکی و دوربین های ترافیکی

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان به استناد موافقتنامه شماره 59894/5/44 مورخه 28/12/93 معاونت محترم برنامه ریزی استانداری خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تهیه و نصب علائم ترافیکی و دوربین های ترافیکی در تعدادی ازمیادین و خیابانهای سطح شهر از ردیف اعتبارات عمرانی و طرح شماره 371 ض40903 اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط در رشته برابر مقررات می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت  فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند.

1-   واریز مبلغ 000/300 ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه.

2-   مبلغ برآورد اولیه 000/000/029/2 ريال.

3-   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 000/450/101 ريال.

4-   مدت قرارداد : 3 ماه شمسی.

5-   نوع کار : تهیه و نصب علائم ترافیکی و دوربین های ترافیکی.

6-   میزان کار : 9 نقطه از میادین شهر.

7-   محل دریافت اسناد : بهبهان ، خیابان طالقانی ، شهرداری بهبهان ، امورقراردادها.

8-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان ، خیابان طالقانی ، شهرداری بهبهان ، دبیرخانه.

9-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه 21/03/94 لغایت 28/03/94.

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 09/04/93.

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 10/04/94 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار.

12- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

14- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

15- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت  ارائه گردد.   

اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

یک نظر بنویسید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: غیر فعال
وبسایت::
دیدگاه: فیلد اجباری.