• یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۰۷:۴۵
  • در مناقصه
  • توسط admin
  • بازدید: 2110
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده نوبت اول - مرحله اول بهره برداری از پایانه مسافربریشهرداری بهبهان درنظر دارد به استناد بند 9 صورتجلسه شماره 31 مورخه 11/8/92 شورای محترم اسلامی شهر بهبهان،  از طریق مزایده نسبت به بهره برداری از پایانه مسافربری  اقدام نماید . لذا کلیه شرکتها وپیمانکاران  واجد شرایط برابر مقررات می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت  فرم شرکت در مزایده به امورقراردادها مراجعه نمایند.


1-   واریز مبلغ 000/300 ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مزایده.

2-   مبلغ برآورد اولیه : ماهیانه 000/000/192ريال.

3-   مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 000/200/115 ريال.

4-   مدت قرارداد: یکسال شمسی.

5-   نوع کار: بهره برداری و نگهداری از پایانه مسافربری.

6-   میزان کار : 21000مترمربع مساحت زمین- 1824مترمربع مساحت ساختمان- 2200مترمربع مساحت فضای سبز.

7-   محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-   مهلت دریافت اسناد : از مورخه 24/03/94 لغایت 31/03/94.

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 11/04/94.

      11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 13/04/94 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار.

      12-هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

     13-هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

14- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

15- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

16- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.

17- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مزایده به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت  ارائه گردد


اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

یک نظر بنویسید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: غیر فعال
وبسایت::
دیدگاه: فیلد اجباری.