• دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۳۸
  • در مناقصه
  • توسط admin
  • بازدید: 2013
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه نوبت اول- مرحله اول جذب پیمانکارجهت تأمین نیروی انسانی

شهرداری بهبهان به استناد بند11 صورتجلسه شماره 25مورخه 16/08/94 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به جذب پیمانکارجهت تأمین نیروی انسانی اقدام نماید . لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای تأییدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و امور اجتماعی می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند .

1-واریز مبلغ 000/500 ريال به حساب 7002386203029 بانک شهر جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه

2-مبلغ برآورد اولیه 104/497/589/46 ريال.

3-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ855/474/329/2 ريال در وجه شهرداری بهبهان.

4-مدت قرارداد با برنده مناقصه : 12 ماه شمسی

5-نوع کار : تأمین نیروی انسانی

6-میزان کار : 190 نفر

7-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-مهلت دریافت اسناد : از مورخه25/8/94 لغایت پایان وقت اداری 02/09/94

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 15/09/94 .

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 16/09/94 رأس ساعت 30/9 صبح در محل دفتر شهردار.

12- هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

13- شهرداری دررد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221- واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت ارائه گردد.

اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

یک نظر بنویسید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: غیر فعال
وبسایت::
دیدگاه: فیلد اجباری.