• سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۵۲
  • در مناقصه
  • توسط admin
  • بازدید: 1104
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول به اجرای دیوار محوطه و سوله پارک بانوان

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان به استناد موافقتنامه شماره 59923/5/44 مورخه 28/12/93  معاونت محترم برنامه ریزی استانداری خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به اجرای دیوار محوطه و سوله پارک بانوان از ردیف اعتبارات عمرانی و طرح شماره 122ض40904 براساس فهرست بهاء ابنیه سال 94 اقدام نماید. لذا کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دارای رتبه 5 در رشته ابنیه می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت  فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند.

1-   واریز مبلغ 000/300 ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه.

2-    مبلغ برآورد اولیه : 000/000/450/3 ریال.

3-    مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 000/500/172 ريال.

4-    مدت قرارداد با برنده مناقصه : 3 ماه شمسی.

5-   نوع کار : اجرای دیوار محوطه و سوله پارک بانوان.

6-   میزان کار : به میزان تقریبی 8000 مترمربع و همچنین اجرای 12 عدد درب و لوازم موردنیاز.

7-   محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-    مهلت دریافت اسناد : از مورخه 20/03/94  لغایت 27/03/94.

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 10/04/94.

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 11/04/94 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت  ارائه گردد.

اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

یک نظر بنویسید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: غیر فعال
وبسایت::
دیدگاه: فیلد اجباری.