• سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۵۹
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 638
  • اخرین ویرایش: سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۲۱
آگهی مزایده نوبت دوم – مرحله دوم

آگهی مزایده نوبت دوم – مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 33254- 15 مورخه 18/10/96 درج در روزنامه طلوع مورخه 20/10/96 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری پارک بانوان واقع در میدان غدیر، ابتدای کوی ماهور اقدام نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی یا پیمانکاران واجدالشرایط می توانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان