• چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۲۸
  • در اخبار وِیژه
  • توسط admin
  • بازدید: 115
  • اخرین ویرایش: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۲۱:۳۳

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله دوم

 آگهی مناقصه نوبت دوم مرحله دوم

 

   شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 14984-15 مورخه 98/05/09 در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS شهرداری بهبهان اقدام نماید. لذا کلیه تعاونی ها ، شرکت ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

  

                                                                                         حمید رضا ورزشی  

                                                                                               شهردار بهبهان