• سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۱۷
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 629
  • اخرین ویرایش: -/-

فراخوان عمومی

شهرداری بهبهان در نظر دارد ساماندهی زباله های عفونی (جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی)مراکز بهداشتی و درمانی و مطب ها و کلینیک ها و آزمایشگاهای سطح شهر بهبهان را به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از واجدین شرایط و شرکت های دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید از تاریخ 97/1/26الی 97/2/3به واحد امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نماییند.
حمید رضا ورزشی
شهردار بهبهان