• چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 586
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله دوم 

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نسبت به جذب پیمانکار جهت  پروژه بهسازی و ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری آسفالت درسطح شهربهبهان با ماشین آلات مرتبط از ردیف اعتبارات جاری از طرح زیر سازی ، جدول گذاری وآسفالت معابر،اقدام نماید.لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه 5 در رشته راه و باند و  دارای تأییدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون ، کار و امور اجتماعی می توانند به شرح ذیل جهت دریافت  فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند.

1-   اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-     مبلغ برآورد اولیه مبلغ 000/000/250/6 ريال می باشد.

3-   شرکت کنندگان میبایست مبلغ 000/000/625  ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3  ماهه)  یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی( بعنوان سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-      مدت قرارداد با برنده مناقصه : یکسال (12 ماه شمسی) می باشد.

5-      نوع کار :

·        ترمیم و و بازسازی نوارهای حفاری شامل کندن مجدد و آبکوب کردن زیر اساس به میزان 000/45  مترمربع

·        اجرای قشر نفوذی پریمکت ، پخش و کوبیدن آسفالت به میزان 000/50  متر مربع

6-     محل دریافت اسناد و تحویل پاکات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

7-      مهلت دریافت اسناد : از مورخه 14/11/97  لغایت 23/11/97

8-       آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 04/12/97

9-      تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 05/12/97  رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر شهردار.

10-    هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد .

11- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

12- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

13- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

14- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد .

 

                                         حمیدرضا ورزشی        

                                        شهردار بهبهان