• سه شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۹
  • در اخبار وِیژه
  • توسط admin
  • بازدید: 84
  • اخرین ویرایش: چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۲۱:۳۳

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله دوم

آگهی مزایده نوبت اول   مرحله دوم

 

شهرداری بهبهان پیرو آگهی 13736 15 مورخه98/04/30 درج در روزنامه چشم انداز مورخه 98/05/01 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری اجازه بهره برداری از پارکینگ سایه روشن اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر نظارت و دفتر بافت فرسوده مراجعه و یا با تلفن 6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

 

 

                                                                                   حمیدرضا ورزشی

                                                                                       شهردار بهبهان