• چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۸
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 316
  • اخرین ویرایش: -/-

فراخوان

فراخوان
بدینوسیله این شهرداری در نظر دارد به استناد  نامه شورای اسلامی شهر به شماره 1345-100  مورخه 17/7/97 و به منظور اجرایی نمودن تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ارائه اظهارنامه و شفاف سازی مطالبات و بدهی سالهای 1387 لغایت 1397 این شهرداری به اداره امور مالیاتی استان اقدام نماید .بدیهی است کلیه شرکتهای حسابرسانی که توانایی اجرای عملیات مذکور را دارند ، ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ اعلان فراخوان نسبت به ارائه کلیه مستندات قانونی به واحد امورقراردادهای شهرداری به آدرس : بهبهان خیابان طالقانی روبروی ایستگاه شماره 1آتش نشانی ، شهرداری مرکزی اقدام نمایند .
لازم به ذکر است شرکتهایی اجازه حضور درمناقصه را داشته که سابقه فعالیت و وصول در سایر کلان شهرها را دارا باشند.

           حمیدرضا ورزشی
                     شهردار بهبهان
 .