• جمعه ۰۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۱:۲۶
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 203
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده نوبت اول - مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی 12524-15 مورخه 98/04/23 درج در روزنامه چشم انداز مورخه 98/09/06 در نظر دارد نسبت به واگذاری اجازه بهره برداری از پارک ساحلی مارون اقدام نماید.لذا کلیه پیمانکاران واجدشرایط می توانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.
متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.