• یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۵۹
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 294
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم- مرحله دوم

 

آگهی مزایده نوبت سوم   مرحله دوم

 

شهرداری بهبهان پیرو آگهی 29273- 15 مورخه98/09/05 درج در روزنامه چشم انداز مورخه 98/09/06در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از پارک قائم جهت احداث شهربازی اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

 

 

                  حمیدرضا ورزشی

                      شهردار بهبهان