• سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۳۰
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 625
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم

آگهی فراخوان نوبت اول مرحله دوم

 

شهرداری بهبهان پیرو آگهی 34149- 15 مورخه 15/10/97 درج در روزنامه عصر ایرانیان مورخه 16/10/97 در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاور جهت تدوین برنامه گردشگری شهر بهبهان اقدام نماید. لذا کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

 

                       حمیدرضا ورزشی  

                              شهردار بهبهان