• دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ ۱۳:۴۱
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 689
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مشارکت نوبت دوم_مرحله دوم

آگهی مشارکت نوبت دوم_مرحله دوم                            
                  شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره34116-15مورخه96/10/25درج در روزنامه رسالت مورخه 96/10/27در نظر دارد امور مربوط به تفکیک پسماند از مبدا بصورت سیار و ثابت_طراحی و ساخت یا خرید.نصب و راه اندازی تاسیسات خط پردازش 150 تنی پسماند خشک و طراحی .ساخت یا خرید نصب و راه اندازی خط تولید کود کمپوست با ظرفیت اسمی 150 تن و قابل افزایش تا ظرفیت 250 تن در روز اقدام نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی و شرکت های واجد شرایط دارای تجربه کار مشابه .حداقل در یک شهر از کشور  بر اسا س شرایط قید شده در اگهی اقدام نمایید