• یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۲۲
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 488
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول
شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS شهرداری بهبهان را از اعتبارات جاری سال 98 به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای رتبه 1یا 2 از شورای انفورماتیک و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای سابقه کار معتبر و مرتبط و قابل ارائه دعوت به عمل می آید جهت خرید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند. 1- اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد. 2- مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه): مبلغ 000/000/000/10 ریال می باشد. 3- شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/500 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید. 4- مدت قرارداد با برنده مناقصه : 16 ماه شمسی می باشد. 5- موضوع کار : ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات جغرافیایی 6- هزینه انتشار آگهی به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد. 7- تجربه انجام پروژه مشابه در حداقل 10 شهرداری کشور در 5 سال گذشته برای پیشنهاد دهنده امتیاز ویژه در برخواهد داشت (ارائه رضایت نامه از کارفرما در کسب امتیاز موثر خواهد بود) 8- شرکت کنندگان میبایست توان مالی و اجرایی پروژه از حیث امکانات ،تجهیزات و نیروی کار مجرب را دارا باشند. 9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد. 10- به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد. 11- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد. 12- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد. 13- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 11 /12/97 لغایت 19/12/97 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) 14- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخه 26/12/97می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) 15- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخه 27/12/97 می باشد. 16- جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد. 17- برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد. 18- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است . 19- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان