• دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۲۰
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 598
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد موافقتنامه طرح عمرانی شماره 064 ض 1502001 مورخه 27/09/97  از طریق برگزاری مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه پارک شهید فضلی نژاد شهر بهبهان بصورت فهرست بهاء را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای سابقه کار معتبر و مرتبط و قابل ارائه در خصوص لوله گذاری و احداث فضای سبز و اجرای سنگ جدول و کف پوش دعوت به عمل می آیدجهت خرید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-    اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-     مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه): مبلغ 594/057/520/4 ریال می باشد.

3-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ 879/002/226 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-     مدت قرارداد با برنده مناقصه : 6  ماه شمسی می باشد.

5-     موضوع کار :

·        جدولگذاری تک لبه شامل پی کنی ماشینی و دستی ، شن ریزی و اجرای بتن مگر بطول 5000 متر طولی

·     سطیح و رگلاژ ، آبپاشی و کوبیدن کف با کمپکتور موتوردار ،شن ریزی و اجرای سنگفرش موزاییک بصورت دوغابی به متراژ 4185 مترمربع

·     چمن کاری فضاهای سبز شامل تهیه بذر چمن برموداگراس و کوددهی مورد نیاز و عملیات اجرایی شامل تسطیح میکانیزه و دستی خاک باغچه ها ، پخش کود مرحله بذر پاشی ، پخش مرحله دوم و غلطک زنی روی آن به میزان 7000 مترمربع

·        تهیه ،حمل و پخش تسطیح کوبیدن خاک زراعتی مناسب 4700 مترمکعب

·         نگهداری یکماهه چمن

·        لوله گذاری فضای سبز بطول 1600 متر طولی با اتصالات مربوطه درخواستی مطابق برآورد پیوستی

6-    هزینه انتشار آگهی بر عهده شهرداری می باشد.

7-    شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعین و اعلام خواهد شد.

8-    به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

9-     محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

10-  محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

11-  مهلت دریافت اسناد : از مورخه 09/10/97 لغایت  18/10/97 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12-   مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 02/11/97می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13-  تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 03/11/97 می باشد.

14- جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد.

15-  برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

16-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

17-  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

حمیدرضا ورزشی

  شهردار بهبهان