• سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 640
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی فراخوان نوبت اول – مرحله دوم -انتخاب مشاور

آگهی فراخوان نوبت اول مرحله دوم

 

شهرداری بهبهان پیرو آگهی 34150- 15 مورخه 15/10/97 درج در روزنامه عصر ایرانیان مورخه 16/10/97 در نظر دارد نسبت به شناسایی مشاور جهت تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری بهبهان اقدام نماید. لذا کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

 

                       حمیدرضا ورزشی  

                              شهردار بهبهان