• سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۹:۴۷
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 107
  • دانلود
  • اخرین ویرایش: سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۹:۵۷

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول - مرحله اول

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه ممیزی نوسازی املاک و اصناف و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی GIS شهرداری بهبهان را از اعتبارات جاری سال 99 به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای رتبه 1یا 2 از شورای انفورماتیک و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای سابقه کار معتبر و مرتبط و قابل ارائه دعوت به عمل می آید جهت خرید و دریافت اسناد شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) برای 3 سال مبلغ 000/000/000/36 ریال می باشد که در سال 99 مبلغ 000/000/500/12 ریال برآورد می گردد که برای سالهای دوم و سوم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعمال خواهد شد.

3-شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/250/1 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-مدت قرارداد با برنده مناقصه : 3 سال(36 ماه شمسی) می باشد.

5-موضوع کار : ممیزی و ایجاد بانک اطلاعات جغرافیایی

6- تجربه انجام پروژه مشابه در حداقل 10 شهرداری کشور در 5 سال گذشته برای پیشنهاد دهنده امتیاز ویژه در برخواهد داشت (ارائه رضایت نامه از کارفرما در کسب امتیاز موثر خواهد بود)

7- شرکت کنندگان میبایست توان مالی و اجرایی پروژه از حیث امکانات ،تجهیزات و نیروی کار مجرب را دارا باشند.

8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

9-به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

10-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری مرکزی بهبهان، واحد امور قراردادها

11-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 24 /04/99 لغایت 31/04/99 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

12- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخه 14/05/99 باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13-تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 15/05/99می باشد.

14- جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد.

15-برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

16- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

17-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

علیرضا بهادری

سرپرست شهرداری بهبهان