• پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۰۳
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 608
  • اخرین ویرایش: پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۱۳

اطلاعیه عمومی

 

 


 

با توجه به انتشار آگهی مزایده شماره 40688 15 مورخه 14/12/96 ، درج در روزنامه رسالت مورخه 14/12/96 در خصوص فروش سهام شهرداری در فاز های اول و دوم خیابان آیت اله وحید بهبهانی ، بدینوسیله به استحضار می رساند : به استناد نامه شماره 283678/39/29 مورخه 20/12/96 سازمان بازرسی کل استان خوزستان ، فعلاً مزایده فروش سهام شهرداری لغو می گردد .

                                                              حمیدرضا ورزشی

                                                                                شهردار بهبهان