• چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۲۸
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 606
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

نوبت دوم مرحله اول

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور دارای صلاحیتو همچنین دارای تجربیات مفید و مرتبط جهت "تدوین برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان و تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری با تاکید بر گردشگری شهری"اقدام نماید. شناسایی مشاور براساس روش (QBS) و به شرح مندرج در اسناد فراخوان صورت می پذیرد. محل انجام پروژه در شهر بهبهان و طول مدت ارائه خدمات 8 ماه می باشد.

خلاصه عناوین خدمات:

1-     گام اول: تدوین برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان

2-     گام دوم: تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری بهبهان ( تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر) با تاکید بر گردشگری شهری

           شرایط مطلوب برای شرکت در فراخوان:

داشتن شخصیت حقوقی، مطابق اساسنامه با موضوع مناقصه، ارائه کارهای مشابه با موضوع فراخوان طی 10 سال گذشته ( اطلاعات تماس کافرما و تصویر قرارداد الزامی است) با محوریت گردشگری و اقتصاد و سرمایه گذاری شهری، دارابودن پرسنل با تجربه مرتبط و تخصص کافی، دارا بودن گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص های شهرسازی و مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و خدمات اقتصادی ( حداقل پایه 3 در هر تخصص) به صورت توأمان .

شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف کارفرما می باشد. ضمنا کلیه تقاضاها باید همراه تمامی اسناد و مدارک درخواستی بدون ابهام و غیر مخدوش آماده و ارسال گردند.

علاقه مندان می توانند با ارائه نامه اعلام آمادگی خود به شهرداری بهبهان به آدرس خوزستان-بهبهان-خیابان طالقانی-شهرداری بهبهان-امور قراردادها ( شماره تماس: ۶-۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۲۱) مراجعه نموده و پس از تکمیل مدارک، به همراه ارائه مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ مندرج در اسناد به نشانی فوق تحویل نمایند.

تاریخ توزیع اسناد: چهارشنبه 17/11/97 لغایت 28/11/97

آخرین مهلت تحویل اسناد : ساعت 14 روز سه شنبه 07/12/97

تاریخ بازگشایی: چهار شنبه 08/12/97

تذکر: ارسال مدارک هیج حقی را برای شرکت ها ایجاد نمی نماید و شهرداری بهبهان در رد یا انتخاب یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

                                                                                                                حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان