• چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰:۲۸
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 117
  • اخرین ویرایش: -/-
  • چاپ نوشته هاچاپ پی دی اف

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

نوبت دوم مرحله اول

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور دارای صلاحیتو همچنین دارای تجربیات مفید و مرتبط جهت "تدوین برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان و تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری با تاکید بر گردشگری شهری"اقدام نماید. شناسایی مشاور براساس روش (QBS) و به شرح مندرج در اسناد فراخوان صورت می پذیرد. محل انجام پروژه در شهر بهبهان و طول مدت ارائه خدمات 8 ماه می باشد.

خلاصه عناوین خدمات:

1-     گام اول: تدوین برنامه جامع گردشگری شهر بهبهان

2-     گام دوم: تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری بهبهان ( تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر) با تاکید بر گردشگری شهری

           شرایط مطلوب برای شرکت در فراخوان:

داشتن شخصیت حقوقی، مطابق اساسنامه با موضوع مناقصه، ارائه کارهای مشابه با موضوع فراخوان طی 10 سال گذشته ( اطلاعات تماس کافرما و تصویر قرارداد الزامی است) با محوریت گردشگری و اقتصاد و سرمایه گذاری شهری، دارابودن پرسنل با تجربه مرتبط و تخصص کافی، دارا بودن گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص های شهرسازی و مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی و خدمات اقتصادی ( حداقل پایه 3 در هر تخصص) به صورت توأمان .

شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف کارفرما می باشد. ضمنا کلیه تقاضاها باید همراه تمامی اسناد و مدارک درخواستی بدون ابهام و غیر مخدوش آماده و ارسال گردند.

علاقه مندان می توانند با ارائه نامه اعلام آمادگی خود به شهرداری بهبهان به آدرس خوزستان-بهبهان-خیابان طالقانی-شهرداری بهبهان-امور قراردادها ( شماره تماس: ۶-۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۲۱) مراجعه نموده و پس از تکمیل مدارک، به همراه ارائه مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ مندرج در اسناد به نشانی فوق تحویل نمایند.

تاریخ توزیع اسناد: چهارشنبه 17/11/97 لغایت 28/11/97

آخرین مهلت تحویل اسناد : ساعت 14 روز سه شنبه 07/12/97

تاریخ بازگشایی: چهار شنبه 08/12/97

تذکر: ارسال مدارک هیج حقی را برای شرکت ها ایجاد نمی نماید و شهرداری بهبهان در رد یا انتخاب یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

                                                                                                                حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان