• سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۱۲
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 657
  • اخرین ویرایش: -/-

مناقصه عمومی_نوبت اول

شهرداری بهبهان درنظر دارد جهت اجرای شنارژ و نرده حفاظ پلهای سطح شهر اقدام نمایید لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک هفته از تاریخ۹۶.۱۰.۲۷اقدام نمایند،جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قرار داده‌ایم شهرداری بهبهان مراجعه نمایید.