• یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ ۰۹:۴۵
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 693
  • اخرین ویرایش: -/-
مناقصه

مناقصه عمومی نوبت سوم-مرحله اول فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی نوبت سوم - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان در نظردارد به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 31 مورخه 29/08/96 شورای اسلامی شهر، از طریق مناقصه عمومی عملیات حفظ و نگهداری کل فضای سبز سطح شهر بهبهان را به پیمانکارن واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و مرتبط و دارای تخصص در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

1-  اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد.

2-   مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه : ناحیه یک مبلغ 000/000/430/2 ریال می باشد.

3-  شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/458/1 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-   مدت قرارداد با برنده مناقصه : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد.

5-   حجم کل عملیات حفظ و نگهداری فضای سبزشهر بهبهان000/830 مترمربع  معادل 83 هکتار (بصورت پراکنده) می باشد.

6-  موضوع کار : حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر شامل پارکها، بلوارها، میادین و سایر اماکن عمومی که تحت پوش شهرداری میباشد و کلیه عملیات باغبانی، آبیاری، اصلاح چمن و درخت، علف تراشی، نظافت فضای سبز و سرویس و نگهداری از آبنماها و تاسیسات مبلمان پارکها و بلوارها و کلیه ابزار موردنیاز آبیاری شامل شیلنگ، آبفشان، آبپاش، سرآبپاش و تعمیرات شبکه آب بلوارها کلاً به عهده پیمانکار بوده و در محلهای فاقد سیستم آبیاری و یا تسطیح آب بدلایل نقص فنی با تانکر بعهده پیمانکار می باشد و تهیه نهاده های موردنیاز از قبیل کود، بذر، نهال، نشاء گل و سم به عهده شهرداری می باشد.

7-   هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد. و ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعین و اعلام خواهد شد.

9-  به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده، و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.

10-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 08/11/96 لغایت 15/11/96 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 28/11/96 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14-تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخه 29/11/96 می باشد.

15-جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت و همچنین گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه گردد.

16-برندگان اول،دوم،سوم مناقصه هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

18-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 221 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.


حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان