• چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۱۷
  • در اخبار عمومی
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 766
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه نوبت دوم - مرحله دوم

   

آگهی مناقصه نوبت اول   مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی 24888- 15 مورخه 30/07/99 درج در روزنامه سایه مورخه 03/08/99 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار پروژه های عمرانی به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند. متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

طول - مساحت

موقعیت مکانی و شرح مختصر کار

مبلغ برآورد اولیه (ریال)

فهرست بهاء پایه

حداقل رتبه و رشته

مبلغ تضمین (ریال)

پایان مدت قرارداد و تحویل پروژه

1

تعریض خیابان شهیدان شریعتی

1100متر طول

حدفاصل میدان محسنی تا میدان شهیدان شریعتی

 

000/000/000/31

 

99

5 ابنیه

یا

 راه و باند

 

000/000/550/1

 

15 اسفند ماه 99

2

تعریض خیابان کمربندی راه و ترابری

1800 مترطول

حدفاصل میدان یادمان تا میدان شهیدان غلامی

 

000/000/000/68

 

99

 

5 ابنیه

یا

 راه و باند

 

000/000/550/6

 

15 اسفند ماه 99

3

احداث پل

کمربندی راه و ترابری

8 دهانه پل

 با دهانه

 5 و 6 متری

حدفاصل میدان یادمان تا میدان شهیدان غلامی

 

000/000/000/40

 

99

5 ابنیه

یا

راه و باند

 

 

000/000/000/3

 

15 اسفند ماه 99

4

پارک نارنجستان

مساحت 8/1 هکتار

مجاور میدان مادر

( تامین اجتماعی)

 

000/000/000/60

 

99

 

5 ابنیه

 

 

000/000/000/3

 

15 اسفند ماه 99

                                                                                        

                                                                                        علیرضا بهادری

                        شهــردار بهبهان