• سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۴۳
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 151
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان در نظر دارد از ردیف اعتبارات جاری خود از طریق مناقصه نسبت به خرید پایه های روشنایی و مبلمان شهری به شرح مشخصات و نقشه های پیوستی اسناد اقدام نماید . لذا کلیه شرکت ها و فروشندگان واجد شرایط برابر مقررات می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت  فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند .

1-     واریز مبلغ 000/000/1 ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه

2-     مبلغ برآورد اولیه 000/000/000/90 ريال و مبلغ ضمانت نامه شرکت درمناقصه(با اعتبار 3 ماهه)  مبلغ 000/000/500/4  ريال می باشد.

3-     محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : بهبهان ، خیابان طالقانی ، شهرداری بهبهان ، امورقراردادها.

4-     مهلت دریافت اسناد از مورخه05/12/99 لغایت 13/12/99  وآخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری دوشنبه مورخه 25/12/99میباشد.

5-     تاریخ بازگشایی پاکات : سه شنبه مورخه 26/12/99رأس ساعت 12 در محل دفتر شهردار.

6-     هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد و  شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

7-      متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

8-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

 

 

                                        علیرضا بهادری

                                         شهــــردار بهبهان

رونوشت :

-         شورای محترم اسلامی شهر جهت استحضار  ودرج در پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر

-         مهندس صمیمی عضو کمیسیون معاملات جهت استحضار

-         امور مالی جهت اطلاع  

-         امور قراردادها جهت اطلاع  

-         حراست جهت اطلاع                                                

-         روابط عمومی جهت اطلاع و درج در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری بهبهان

-         آقای دایی زاده نماینده مطبوعات جهت اطلاع ودرج در روزنامه                         مورخه 05/12/99