• شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۳۵
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 330
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 2 مورخه 02/02/98 شورای اسلامی شهر بهبهان و نامه شماره 1118/1/4433مورخه 08/02/98 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش میزان سهام خود در خیابان جدیدالاحداث حدفاصل «گود بقال – خیابان عدالت – خیابان معلم» اقدام نماید لذا کلیه شرکت کنندگان دارای صلاحیت معتبر دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند . 1- اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد. 2- مبلغ قیمت پایه(سهم شهرداری ): 000/000/000/300 ريال می باشد. 3- ضمانتنامه : شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/000/30 ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3 ماهه باشد) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید. 4- مدت قرارداد با برنده مزایده : 2 ماه شمسی می باشد . 5- موضوع کار : فروش سهم شهرداری در فاز 1 و 2 خیابان آیت الله وحید بهبهانی و احداث خیابان جدید الاحداث از خیابان گود بقال تا خیابان عدالت و خیابان معلم در دو فاز که به طول های 293 متر و 286 متر و عرض 40 متر که عمق کاربری 10 متر از هر طرف با کاربری مختلف طبق نقشه های تایید شده پیوست و هماهنگی با شهرداری باتوجه به قرارداد فی مابین سرمایه گذار اولیه با شهرداری اقدام می شود. 6- هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد. 7- محل دریافت و تحویل اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد. 8- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 21/02/98 لغایت 28/02/98 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) 9- مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 08/03/98 می باشد. (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) 10- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخه 09/03/98 می باشد. جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت، آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت جهت شرکتها و تصویر کپی کارت ملی و شناسنامه جهت اشخاص حقیقی شرکت کننده ارائه گردد. 11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند. حمیدرضا ورزشی شهردار بهبهان