• دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۰۲
  • در اخبار وِیژه
  • توسط shahrdari
  • بازدید: 124
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول 

 

شهرداری بهبهان به استناد بند  1صورتجلسه شماره 4 شورای محترم اسلامی شهر ، در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت واگذاری امور خدمات شهری (جمع آوری و حمل زباله های شهری، تنظیفات، شستشو و رفت و روب شهر) اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دارای تائیدیه صلاحیت معتبر از سوی اداره کار و امور اجتماعی دعوت به عمل می شود جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها شهرداری مراجعه نمایند.

1-    اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

2-     مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه) ماهیانه : 000/000/000/7  ريال می باشد.

3-    شرکت کنندگان میبایست مبلغ 000/000/400/8ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3  ماهه) یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره 3100003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی( بعنوان سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

4-     مدت قرارداد با برنده مناقصه : یکسال شمسی می باشد.

5-     موضوع کار :

-          جمع آوری، حمل و بارگیری زباله های سطح شهر و تخلیه در بارانداز شهرداری

-          جاروکشی، شستشو و رفت و روب و تمیز کردن خیابانها و پیاده روها

-          لایروبی، چنگال زنی، لجن برداری و تمیز کردن جوی و جداول سطح شهر

6-     میزان کار :  روزانه حدوداً 120 تن زباله می باشد.  

7-     هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مناقصه به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

8-     شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و برنده مناقصه به تشخیص کارفرماوباتوجه به جمیع جهات تعیین واعلام خواهد شد.

9-    به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده  و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی تحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-  محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

11-  محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

12-  مهلت دریافت اسناد : از مورخه 08/05/98  لغایت 15/05/98 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

13-      مهلت قبول پیشنهادات وپاسخ به مناقصه حداکثرتاساعت12روزیکشنبه مورخه27/05/98می باشد.(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

14-  تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 11 روز دوشنبه مورخه 28/05/98 می باشد.

15-  برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

16-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

17-  متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222 واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.

 

                               حمیدرضا ورزشی           

                                                                                                                                 شهردار بهبهان