• شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۱۳
  • در مناقصه
  • توسط admin
  • بازدید: 3955
  • اخرین ویرایش: یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۴۸

مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله اول 

شهرداری بهبهان به استناد موافقتنامه شماره 59923/44 مورخه 28/12/93  معاونت محترم برنامه ریزی استانداری خوزستان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به اجرای سیستم آبیاری تحت فشار پارکهای آزادگان، کوثر، قائم و بوعلی و همچنین تهیه و نصب پمپها وتابلو برق ها و سایر لوازم پمپاژ سیستم آبیاری تحت فشار پارکهای فوق از ردیف اعتبارات عمرانی و طرح شماره 122ض40904 اقدام نماید. لذا کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت  فرم شرکت در مناقصه به امورقراردادها مراجعه نمایند.

1-   واریز مبلغ 000/300 ريال به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه.

2-  برآورد اولیه جهت اجرای سیستم آبیاری تحت فشار پارکهای فوق مبلغ 000/178/816/1 ریال و جهت تهیه ونصب پمپ ها وتابلو برق ها وسایر لوازم پمپاژ سیستم آبیاری تحت فشار پارکهای فوق مبلغ 410/926/745 ریال که کل برآورد اولیه جهت اجرای هر دو مورد جمعاً مبلغ410/104/562/2 ریال می باشد.

3-   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 220/105/128 ريال.

4-    مدت قرارداد با برنده مناقصه : 6 ماه شمسی

5-  نوع کار : اجرای سیستم آبیاری تحت فشار و همچنین تهیه و نصب پمپ ها وتابلو برق ها و سایر لوازم پمپاژ سیستم آبیاری تحت فشار پارکهای فوق.

6-  میزان کار : اجرای سیستم آبیاری به میزان 14000 مترمربع و همچنین تهیه و نصب پمپ ها و تابلو برقها و سایر لوازم پمپاژ به تعداد 10 دستگاه و همچنین لوازم مورد نیاز.

7-   محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-   محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-    مهلت دریافت اسناد : از مورخه 16/03/94  لغایت 23/03/94.

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 06/04/94.

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 07/04/94 رأس ساعت 12 ظهر در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است.

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت  ارائه گردد.

 

                            

اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

یک نظر بنویسید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: غیر فعال
وبسایت::
دیدگاه: فیلد اجباری.