• جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ ۲۲:۳۶
  • در مزایده
  • توسط admin
  • بازدید: 2163
  • اخرین ویرایش: -/-

آگهی مزایده نوبت دوم - مرحله اول مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه فاز دوم خیابان آیت

آگهی مزایده نوبت دوم - مرحله اول مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه فاز دوم خیابان آیت وحید بهبهانی

شهرداری بهبهان به استناد بند ا صورتجلسه شماره 26 مورخه 23/8/94 شورای محترم اسلامی شهر بهبهان و بند 1 صورتجلسه شماره 26 مورخه 14/9/94 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بهبهان بشماره 7013/1/4433 و مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شوراهای شهرسازی و معماری بشرح بند 1 صورتجلسه 1/12/84 و تائید نقشه ها و مشخصات اجرایی پروژه به شماره 45672/4/44 مورخه 1/10/93 در نظر دارد از طریق مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه فاز دوم خیابان آیت اله وحید بهبهانی با هدف احیاء و ساماندهی بافت فرسوده این شهر با رعایت موازین قانونی مربوطه اقدام نماید . لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه 1 تا 5 در رشته ابنیه یا راه می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مزایده به امورقراردادها مراجعه نمایند .

1-واریز مبلغ 500/000ريال به حساب 702386203029بانک شهر شعبه بهبهان جهت خرید اسناد شرکت در مزایده

2-مبلغ برآورد اولیه 159/485/000/000ريال. شامل اجرای خیابان وتملک املاک درمسیر طرح.

3-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 7/974/250/000ريال یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بهبهان

4-مدت قرارداد با برنده مزایده : 12 ماه شمسی

5-نوع کار : احداث فاز دوم خیابان آیت اله وحید بهبهانی شامل اجرای خیابان وتملک املاک درمسیر طرح

6-میزان کار : طول خیابان حدود 286 متر است و کلیه ریزمتره مربوطه به پیوست اسناد مزایده می باشد.

7-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 28/09/94 لغایت 06/10/94

10-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 21/10/94

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 22/10/94 رأس ساعت 13 ظهر در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد .

13-شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

14-متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردر ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061داخلی 221 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

16-هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مزایده به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- ارائه مدارک مربوط به توانایی فنی و خصوصاً مالی سرمایه گذاران ازشرکت جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده.

- شهرداری بهبهان بعنوان دستگاه مجری، مسئولیت تملک املاک واقع در مسیرطرح را بعهده خواهد داشت.ولی هزینه آن بعهده سرمایه گذلر خواهد بود

- موقعیت مکانی فاز 2 پروژه ، بافت فرسوده شهر بهبهان حد فاصل خیابان عدالت تا خیابان معلم می باشد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت ارائه گردد .

اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

یک نظر بنویسید

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: غیر فعال
وبسایت::
دیدگاه: فیلد اجباری.