دسته بندی اخبار عمومی

0 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه

شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند 8 صورتجلسه شماره 40 مورخه 01/11/96 شورای اسلامی شهر بهبهان از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت…
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مشارکت نوبت سوم- مرحله دوم

شهرداری بهبهان به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 31 مورخه 29/8/96 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد امور مربوط به – تفکیک پسماند از مبدأ ( جمع آوری…
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›