دسته بندی اخبار عمومی

مراسم تقدیروتشکر

طی مراسمی در دفتر شهردار بهبهان از عوامل و هنرمندان گروه هنری همرنگ تقدیر و تشکر گردید
0 ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری…
0 ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›

جشنواره پژوهشی

یازدهمین جشن.اره پژوهش ونوآوری در مدیریت شهری (جایزه تهران) و ششمین جشنواره پژوهش وآموزش در مدیریت شهری و روستایی (جایزه سازمان شهرداری ها…
0 ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 مورخه…
0 ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ در اخبار عمومی توسط shahrdari ادامه خبر ›