دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›

تامین آب خام فضای سبز شهر بهبهان

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 6779-15 مورخه 02/03/96 درج در روزنامه طلوع خوزستان مورخه 03/03/96 در نظر دارد نسبت به…
0 ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›