دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

گهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 19 مورخه 25/06/97 شورای محترم اسلامی شهر و بند 1 نامه شماره 6594/1/4433…
0 ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

فراخوان عمومی

شهرداری بهبهان در نظر دارد ساماندهی زباله های عفونی (جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی)مراکز بهداشتی و درمانی و مطب ها و کلینیک ها و آزمایشگاهای…
0 ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›