دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

فراخوان عمومی

شهرداری بهبهان در نظر دارد ساماندهی زباله های عفونی (جمع آوری و حمل و دفن بهداشتی)مراکز بهداشتی و درمانی و مطب ها و کلینیک ها و آزمایشگاهای…
0 ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه

شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند 8 صورتجلسه شماره 40 مورخه 01/11/96 شورای اسلامی شهر بهبهان از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب پیمانکار جهت…
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مشارکت نوبت سوم- مرحله دوم

شهرداری بهبهان به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 31 مورخه 29/8/96 شورای محترم اسلامی شهر، در نظر دارد امور مربوط به – تفکیک پسماند از مبدأ ( جمع آوری…
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›