دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله دوم

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نسبت به جذب پیمانکار جهت پروژه بهسازی و ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری آسفالت درسطح شهربهبهان…
0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی، نسبت به شناسایی و انتخاب مشاور دارای صلاحیتو همچنین دارای تجربیات مفید و مرتبط جهت "تدوین…
0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ در مناقصه توسط admin ادامه خبر ›