دسته بندی مناقصه

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 11886- 15 مورخه 16/04/98 درج در روزنامه تجارت مورخه 17/04/98 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار…
0 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نوبت اول - مرحله دوم

شهرداری بهبهان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه نسبت به جذب پیمانکار جهت پروژه بهسازی و ترمیم نوارهای حفاری و لکه گیری آسفالت درسطح شهربهبهان…
0 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›